marți, 9 noiembrie 2021

Selecție mobilitate Spania (decembrie 2021)

 CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE PENTRU MOBILITATEA CE SE VA DESFĂȘURA LA 

IES PÉREZ GALDÓS (Spania) - (13-17 decembrie 2021)

ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ EUtourism, număr de referință: 2019-1-ES01-KA229-064134_2

 

Etapa

Termen

Diseminarea informațiilor referitoare la procesul de selecție

17 octombrie – 9 noiembrie 2021

Depunerea dosarelor de către candidați

10 – 12 noiembrie 2021 (ora 10.00)

Test on-line de 30 de minute – întrebări legate de tematica proiectului EUtourism; patrimoniul cultural al țărilor implicate în proiect  (în limba engleză)

12 noiembrie 2021 (ora 16.00)

Interviul (în limba engleză)

12 noiembrie 2021 (ora 17.00)

Evaluarea dosarelor candidaților (scrisoarea de intenție, planul de diseminare + activitatea desfășurată în proiect/pe platforma eTwinning, materiale realizate/prezentări etc.)

12 noiembrie 2021

Publicarea rezultatelor inițiale (cu admis/respins)

12 noiembrie 2021

Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora

12 noiembrie 2021

Publicarea rezultatelor finale

12 noiembrie 2021

Decizie internă de numire a participanților la mobilitate

15 noiembrie 2021

 

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE SELECȚIE

(TOATE MATERIALELE SUNT DISPONIBILE ȘI PE SITE: https://eutourismka229.blogspot.com/)

1.       Cerere-tip de înscriere (Anexa 1);

2.       CV Europass, completat în limba română:  Anexa 2 (Word)  sau Anexa2 (editabil pe site-ul Europass) + Dovezi diverse (copii xerox după certificate, diplome, print screen-uri sau link-uri, alte documente ca dovedesc informațiile din CV).

3.       Pașaport lingvistic Europass, conținând autoevaluarea inițială a competențelor de comunicare în limbi străine: Anexa 3 (Word) sau Anexa3 (editabil pe site-ul Europass). Alternativ, candidații care au obținut certificate Cambridge sau IELTS, pot include aceste dovezi.

4.       Acord scris al părinților cu privire la participarea la mobilitate (Anexa 4);

5.       Acord scris al părinților cu privire la utilizarea imaginilor/fotografiilor/înregistrărilor (Anexa5);

6.       Recomandare completată de profesorul diriginte (Anexa 6);

7.       Copie xerox (lizibilă) după CI/PAȘAPORT candidat (valabil min. 6 luni de la data plecării în mobilitate);

8.       Scrisoare de intenție în care să justificați dorința de a participa la această mobilitate, să vorbiți despre activitatea desfășurată până în acest moment în cadrul proiectului, să explicați ce veți face în timpul și după finalizarea mobilității, cum veți contribui la succesul proiectului EUtourism. Pentru redactarea scrisorii de intenție, vă rugăm să folosiți templata cu datele proiectului, pe care o puteți descărca de aici: Scrisoare de intenție

9.       Dovezi ale activității (materiale realizate în cadrul proiectului, activitatea desfășurată pe Twinspace, prezența la activitățile proiectului etc.)

10.    Planul de diseminare - Cum veți prezenta activitățile din proiect, cum veți contribui la succesul acestuia?

11.    Adeverință de elev.

12.    Copie xerox de pe certificatul de naștere al elevului.

13.    Copie certificat digital (certificat verde electronic).

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și vor fi introduse, în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar de plasticOrice informație eronată, depășirea termenului de înscriere precizat în calendar sau predarea unui dosar incomplet vor duce la eliminarea candidatului.


COORDONATOR PROIECT,

PROF. CÎMPEAN MARIKA EMESE

miercuri, 11 noiembrie 2020

Online meeting - planning

 Our amazing EUtourism Erasmus+/eTwinning team had another fruitful online meeting... Dreaming about the next face to face meeting and working hard until then...#EUtourism #ErasmusPlus #greatteam #SWOTanalysis #planning

vineri, 8 mai 2020

La mulți ani, Europa!

La mulți ani, Europa! Ambasadorii - juniori #epascnpr și echipa Erasmus+ EUtourism de la Colegiul Național „Petru Rareș" Beclean îți urează LA MULȚI ANI!
#happybirthdayEurope #eutourismka229

vineri, 21 februarie 2020

Programare test și interviu (selecție Croația 2020)

ANUNȚ
În atenția candidaților care au depus dosarele de înscriere pentru mobilitatea 3, Croația (2020).
SELECȚIA SE VA DESFĂȘURA ÎN DATA DE 25/26  FEBRUARIE,
ÎNCEPÂND CU ORA 13.00

Programare test (în limba engleză – din tematica proiectului EUtourism): 13.00 (25 februarie 2020)

Locația: Cabinetul de engleză (clădirea A, Parter)

Interviul va avea loc în data de 26 februarie, de la ora 13.00
Locația: Cabinetul de engleză (clădirea A, Parter)

Programare interviu (în limba engleză):

13.00: Botean Bianca
13.10: Săsărman Darius
13.20: Schneider Szidonia
13.30: Pop Valeria
13.40: Timofe Grigore
13.50: Țiboca Alessandro

vineri, 14 februarie 2020

Lansare apel de selecție pentru mobilitatea C3, din cadrul proiectului Erasmus+ EUtourismCALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE PENTRU MOBILITATEA CE SE VA DESFĂȘURA LA
Srednja skola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, Croația (4 -8 mai 2020)
ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ EUtourism, număr de referință: 2019-1-ES01-KA229-064134_2

 Etapa
Termen
Diseminarea informațiilor referitoare la procesul de selecție
14 – 18 februarie 2020
Dispoziție internă: comisia de evaluare și selecție
14 februarie 2020
Depunerea dosarelor de către candidați
19 – 20 februarie 2020
Test de 30 de minute – întrebări legate de tematica proiectului EUtourism;  English for tourism; patrimoniul cultural al țărilor implicate în proiect, geografia țărilor implicate în proiect, activitățile derulate în cadrul proiectului, Twinspace  (în limba engleză)
25 februarie 2020 (ora 13.00)
Interviul (în limba engleză)
25 februarie 2020 (ora 14.00)
Evaluarea dosarelor candidaților (scrisoarea de intenție, planul de diseminare + activitatea desfășurată în proiect/pe platforma eTwinning, materiale realizate/prezentări etc.)
26 februarie 2020
Publicarea rezultatelor inițiale (cu admis/respins)
26 februarie 2020
Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora
26 februarie 2020
Publicarea rezultatelor finale
27 februarie 2020
Decizie internă de numire a participanților la mobilitate
28 februarie 2020


CONȚINUTUL DOSARULUI DE SELECȚIE – ELEVI:

o   Cerere-tip de înscriere ( Anexa 1);
o   Copie xerox (lizibilă) după CI/PAȘAPORT candidat (valabil min. 6 luni de la data plecării în mobilitate).
o   CV Europass, completat în limba română:  Anexa 2 (Word)  sau Anexa2 (editabil pe site-ul Europass) + Dovezi diverse (copii xerox după certificate, diplome, print screen-uri sau link-uri, alte documente ca dovedesc informațiile din CV).
o   Pașaport lingvistic Europass, conținând autoevaluarea inițială a competențelor de comunicare în limbi străine: Anexa 3 (Word) sau Anexa3 (editabil pe site-ul Europass);  
o   Scrisoare de intenție în care să justificați dorința de a participa la această mobilitate, să vorbiți despre activitatea desfășurată până în acest moment în cadrul proiectului, să explicați ce veți face în timpul și după finalizarea mobilității, cum veți contribui la succesul proiectului EUtourism. (vă rugăm să anexați și dovezi ale muncii depuse – ex. imagini cu materiale realizate în cadrul proiectului). Pentru redactarea scrisorii de intenție, vă rugăm să folosiți templata cu datele proiectului, o puteți descărca de aici: Scrisoare de intenție
o   Acord scris al părinților cu privire la participarea la mobilitate (Anexa 4);
o   Acord scris al părinților cu privire la utilizarea imaginilor/fotografiilor/înregistrărilor (Anexa5);
o   Fișă de recomandare completată de profesorul diriginte (Anexa 6);

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și vor fi introduse, în ordinea prezentată mai sus, într-o mapă de plastic, cu foliiOrice informație eronată, depășirea termenului de înscriere precizat în calendar sau predarea unui dosar incomplet vor duce la eliminarea candidatului.


CONȚINUTUL DOSARULUI DE SELECȚIE – PROFESORI ÎNSOȚITORI:

1.            Cerere de înscriere (Anexa 1)
2.            Copie (lizibilă) după CI/pașaport candidat (valabil încă 6 luni de la întoarcerea din mobilitate)
3.            CV Europass (completat în limba română): (Anexa 2 - format Word sau editabil pe site-ul Europass) + dovezi diverse (copii xerox după certificate/diplome, print-screen-uri sau link-uri, alte documente ce dovedesc informațiile din CV)
4.            Pașaport lingvistic Europass, conținând autoevaluarea inițială a competențelor de comunicare în limbi străine (Anexa 3 - format Word sau editabil pe site-ul Europass)
5.            Scrisoare de intenție din care să reiasă modul în care participarea la această mobilitate răspunde nevoii de dezvoltare personală și profesională a candidatului, modalitatea prin care își propune să utilizeze în instituție competențele dobândite în urma participării la această activitate.  Pentru redactarea scrisorii de intenție, vă rugăm să folosiți templata cu datele proiectului (o puteți descărca de aici: Scrisoare de intenție)
6.            Plan de diseminare (vă rugăm să folosiți templata cu antetul proiectului, pe care o puteți descărca de aici)
7.            Acord utilizare fotografii (Anexa 4)
8.            Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 5)
9.            Declarație de conformitate (Anexa 6)
10.         Declarație privind excluderea finanțării multiple (Anexa 7)

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și vor fi introduse, în ordinea prezentată mai sus, într-o mapă de plastic, cu foliiOrice informație eronată, depășirea termenului de înscriere precizat în calendar sau predarea unui dosar incomplet vor duce la eliminarea candidatului.


Dragi elevi și profesori, vă așteptăm cu mare drag aplicațiile și vă dorim tuturor mult success!


#eutourism #erasmusplus #erasmuspluscnpr #eTwinning #eTwinningcnpr


COORDONATOR PROIECT,
PROF. CÎMPEAN MARIKA EMESE

ErasmusDays - diseminare în cadrul webinarului Merito

      Link:  https://www.facebook.com/proiectulmerito/videos/516315803671579/